Ilmiy-uslubiy va axborot-ma’lumot bo‘limi

Axborot-resurs markazi ilmiy-uslubiy va axborot-ma’lumot bo‘limi mudiri Hayitova Malika Qayumovna

Tug`ilgan sana: 27.11.1959
Tel: (93) 650-43-63
Pochta: jdpikutubxona@mail.ru


Bo‘lim mudiri bo‘limdagi barcha ishlarga rahbarlik qiladi, bo‘lim ishini tashkil etilishi uchun javobgardir. Bo‘lim mudiri har bir xodimning o‘z vazifalarini, shaxsiy ish rejalarini bajarilishini nazorat qilib boradi. Ish jarayonida xodimlarni qiynayotgan murakkab masalalarni yechishga yordamlashadi. Bo‘lim mudiri axborot - resurs markazi direktori yoki uning muovininga buysunadi. Bo‘lim ishini sifatli tashkil qilish, ilmiy - uslubiy, ishlab chiqarish rejalarini bajarilishi, fond saqlanishi, bo‘lim xodimlari o‘rtasida mehnat intizomi va kadrlar bilan olib borilayotgan ishlar uchun javobgardir. Bo‘lim mudiri har uch oyda bo‘lim ishlari hakida hisobot beradi. Ilmiy - uslubiy bo‘limi mudiri Axborot - resurs markazi kengashiga a’zo.